چهارشنبه, 24 مرداد 1397

 این مسابقه ویژه کارکنان و خانواده آنان میباشد.(جهت شرکت در مسابقه نیازی به ثبث نام و ورود به سیستم نمیباشد)

دقت فرمائید که نام شرکت از طریق سیستم درج خواهد شد

پس از انتخاب شرکت مادرتخصصی شکیبایی کنید تا فیلدهای بعدی نیز باز شود

جهت درج صحیح نام شرکت جمعا سه فیلد باید تکمیل شود
زمان مسابقه از 96/10/22 لغایت 96/11/22
 

فایل پیوست مطالعه شود
آخرین به روزرسانی: 1396/10/25