شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
16/97-الف پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان)پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/21

بازدید:40

97//5الف مناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد ها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:27

مزایده خودرو های فرسوده و اسقاطی آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:78

15/97-الف تجدید رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:41

14/97-الف تجدید مناقصه تامین خودرو و خدمات نقلیه سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:29

97/13-الف رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ ،شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:42

12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:35

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:84

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:64

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:82

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:263

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:152

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:95

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:90

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:122

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:132

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:118

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:121

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:211

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:144

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: