دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:18

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:68

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:54

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:69

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:226

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:128

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:84

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:77

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:112

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:123

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:106

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:112

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:194

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:129

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:151

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:143

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:281

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:273

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:144

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:436

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: