دوشنبه, 4 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:16

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:54

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:98

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:54

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:83

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:91

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:213

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 218

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:218

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:84

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:377

96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:211

96/5-الف انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶ مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1396/09/07 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:248

96/11-م ((استعلام ارزیابی کیفی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:287

96/1-خ خرید شتابنگاروتجهیزات هواشناسی وسایر اقلام باقیمانده ابزاردقیق سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

بازدید:150

ز/96-2 تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:148

انجام امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در شمال استان ارزیابی امور قرارداد ها 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:225

طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی ارزیابی امور قرارداد ها 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:191

2/96-الف مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان96 مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/07

بازدید:198

خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی احداث سد مخزنی خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/31

بازدید:321

96/2ز تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/07

بازدید:144

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: