دوشنبه, 30 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:44

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:41

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:55

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:174

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:104

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:69

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:65

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:95

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:107

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:95

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:101

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:179

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:114

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:139

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:136

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:271

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:261

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:135

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:420

96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:257

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: