چهارشنبه, 26 تیر 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان خبرداد:

بیش از 50 تابلو جدید "هشدار "در اطراف دریاچه سدها و رودخانه...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از نصب بیش از 50 تابلو جدید "هشدار "در اطراف دریاچه سدها و رودخانه های استان همدان خبرداد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان:

عملیات افزایش ارتفاع سد اکباتان یک شاهکار مهندسی در جهان است.

همایش پیاده روی خانوادگی عفاف و حجاب کارکنان صنعت آب و برق همدان...

کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان در همایش پیاده روی خانوادگی عفاف وحجاب صنعت آب و برق استان همدان شرکت کردند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد:

انسداد 6 حلقه چاه غیرمجاز در حریم تالاب آق گل

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: تعداد 6 حلقه چاه غیرمجاز در حریم تالاب آق گل پر و مسدود شد.