دوشنبه, 4 شهریور 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

دفتر حراست شرکت آب منطقه ای همدان کلاس آموزشی ویژه پرسنل حفاظت...

دفتر حراست شرکت آب منطقه ای همدان در راستای اهداف آموزشی خود برای پرسنل بخش حفاظت فیزیکی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی نمود.

شرکت آب منطقه ای همدان به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی...

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی،با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان تقدیر شد

۷۴ درصد کنتورهای نصب شده بر روی چاههای کشاورزی است

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان اظهار کرد: براساس نوع مصارف از چاه های مجاز ۷۴ درصد از کنتورهای نصب شده مربوط به بخش کشاورزی است.

سازمان های مردم نهاد نقش موثری در مدیریت مصرف دارند

مدیر عامل شرکت اب منطقه ای همدان بر ارتباط موثر سازمان های مردم نهاد با شرکت آب منطقه ای تاکید و گفت: سمن ها میتوانند در کارها به دولت مشورت دهند تا کارها درست پیش...