سه‌شنبه, 26 شهریور 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان عنوان کرد:

هیچ مجوز چاه جدید کشاورزی بعد از ممنوعیت دشتها در استان صادر نشده است

کارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای همدان مورد تقدیر قرار گرفت

تقدیر معاون حقوقی وزیر نیرو از فریدون جمورکارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای همدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان خبر داد:

حجم ذخیره سدهای استان به 91 میلیون مترمکعب رسید

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان حجم ذخیره سدهای استان را 91 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: مشکلی در تامین آب شرب استان همدان وجود ندارد ولی رعایت الگوی مصرف باید در...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان خبر داد:

صرفه جویی 125 میلیون مترمکعبی در منابع آب استان با نصب کنتورهای...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: با نصب 4475 دستگاه کنتورهای هوشمند آب وبرق بمیزان 125 میلیون مترمکعب در مصرف منابع آبی صرفه‌جویی شده است.