شنبه, 29 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

انتصاب در شرکت آب منطقه ای همدان

عضو هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای همدان منصوب شد

با حکم مهندس حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، دکتر هوشنگ وفائی، مدیرتجهیز منابع مالی ودرآمد زائی شرکت آب منطقه ای همدان برای مدت...

رئیس خانه حامی کشاورز شهرستان اسدآباد عنوان کرد:

دخل و خرج منابع آب دشت اسدآباد همخوانی ندارد

اولویت اول استان همدان در توسعه، مسئله آب است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت اول استان همدان در توسعه، مسئله آب است

فراخوان ناظران حفاری چاههای آب(بخش خصوصی)

فراخوان شرکت آب منطقه ای همدان در خصوص ناظران حفاری چاههای آب(بخش خصوصی)