سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان خبرداد:

آزاد سازی بیش از 178 هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه های استان...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان اظهار کرد: 178 هزار و 50 مترمربع از اراضی بستر رودخانه های استان و 51 هزار و 200 مترمربع از اراضی حریم رودخانه ها آزاد سازی شدند.

تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم دریاچه سد اکباتان همدان تخریب شد

اراضی تصرف شده از سوی متخلفان در بستر و حریم دریاچه سد اکباتان ، اعاده به وضع سابق گردید.

مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان همدان در جمع طلاب و روحانیون:

امنیت غذایی در گرو حفظ منابع آب است

مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: در استان همدان در طی سالیان گذشته هر سال نیم الی یک متر سطح آب های زیر زمینی کاهش یافته است.

رکابزنی کارمندان دوچرخه سوار شرکت آب منطقه ای همدان

کارمندان دوچرخه سوار شرکت آب منطقه ای همدان با شعار" کاهش خسارت سیل با رعایت حریم رودخانه ها و حفظ محیط زیست" 600 کیلومتر رکابزنی کردند.