جمعه, 2 فروردین 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان خبر داد:

پرونده انسداد چاه های غیرمجاز درسالجاری با تعداد 750 حلقه چاه...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان از انسداد 750حلقه چاه غیرمجاز در سال97دراستان خبر داد.

انتصاب عضو اصلی هیئت مدیره در شرکت آب منطقه ای همدان

عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای همدان منصوب شد

از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران شرکت آب منطقه ای همدان...

خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران شاغل در شرکت آب منطقه ای همدان تجلیل شدند.