چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 در حال حاضر پروانه بهره‌برداري براي چه مواردي صادر مي‌شود؟

 

پاسخ:

 

پروانه بهره‌برداري براي موارد ذيل صادر مي‌شود: 1-آب‌هاي زيرزميني: شامل چاه‌ها اعم از كشاورزي، صنعتي و شرب 2- آب‌هاي سطحي اعم از رودخانه‌ها، نهرها و ...

 
 
  تعداد بازدید:361