چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 براي گرفتن حواله سوخت چه مراحلي را بايد طي كرد؟

 

پاسخ:

 

روش اول (روش موجود حال حاضر): 1- دريافت و تكميل فرم خام مربوطه از ادارات امور آب شهرستان‌ها توسط مالكين چاه‌ها 2- مراجعه به سازمان جهاد كشاورزي جهت بررسي و تأييد 3- مراجعه به شركت آب منطقه‌اي جهت تعيين ميزان سوخت 4- مراجه به شركت نفت جهت دريافت سوخت. روش

 
 
  تعداد بازدید:321