چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 آيا حفر چاه آب صرفأ جهت استفاده روزمره و شرب با برداشت روزانه 300 ليتر در باغ نياز به پروانه دارد و مراحل گرفتن مجوز چگونه است

 

پاسخ:

 

بله هرگونه حفر چاه منوط به داشتن مجوز از شرکت اب منطقه اي مي باشد با توجه به ممنوعيت دشت هاي استان امکان حفر چاه براي بخش کشاورزي نيست. لطفا درخواست خود را به شهرستان مربوطه تحويل دهيد.

 
 
  تعداد بازدید:365