چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 پبا سلام ،روژه احداث سد گرين نهاوند در چه مرحله اي است؟با تشکر

 

پاسخ:

 

پيشرفت فيزيکي اين پروژه 8 درصد مي باشد و مشکل اصلي آن کم بود منابع مالي است. در حال بررسي است تا بتوان اين پروژه را از طريق روش bot (سرمايه گذار بخش خصوصي)انجام شود.

 
 
  تعداد بازدید:302