پنجشنبه, 23 آذر 1396

1396

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 قوانین مرتبط با آبهای زیر زمینی 1396/09/13
  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیلها ، مردابها و ... مواد مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و .... بدانیم که .... 1396/09/13

1393

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجلس شورای اسلامی 1393/01/01

1390

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری هیأت محترم وزیران 1390/01/28

1389

 

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مربوط به چاه های فرم 1 و فرم 5 28251/392 مجلس شورای اسلامی 1389/05/12
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای همدان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا