پنجشنبه, 23 آذر 1396

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی
تأمین آب شرب و کشاورزی

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 8   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
تأمین آب کشاورزی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی خرمرود تویسرکان
تأمین آب شرب و کشاورزی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخـزنی شنجور رزن
تأمین آب شرب و صنعت منطقه

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی سرابی و تاسیسات وابسته
تأمین آب شرب و کشاورزی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی
تأمین آب شرب و کشاورزی

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد سرابی به شهر تویسرکان
تأمین آب شرب شهر تویسرکان و سرابی به میزان 7.7 میلیون متر مکعب در سال

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 80   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار
تامین بخشی از آب شرب بلند مدت شهرهای همدان - کبودرآهنگ , لالجین , بهار , صالح آباد- پایگاه هوایی شهید نوژه و تعدادی از روستاهای حوالی مسیر

 

تاریخ شروع : 1386/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 58   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد کلان به شهر ملایر
تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر ملایر به میزان 12 میلیون مترمکعب در سال

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 75   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای همدان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا