چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   97/1-الف  
تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته
تشریح:

تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته

واحد منتشر کننده: آب منطقه ای همدان
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 1,845,100,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: فاینانس داخلی
محل اجرای پروژه: نهاوند
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: آبمنطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 215