جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:   خ-97/1  
تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار
تشریح:

تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان  شیرآلات متعلقات تالوار

واحد منتشر کننده: امور قرارداد های آب منطقه ای
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان - مهندسین مشاور مهاب قدس
میزان برآورد هزینه: 38,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح عمرانی
محل اجرای پروژه: همدان
تضمین مورد نیاز: 1900000000
محل بازگشایی: مهاب قدس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 150