چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   96/5-الف  
انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶
تشریح:

انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدان پیام- هگمتانه
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/08/16
تاریخ آغاز: 1396/08/17
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/09/07
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 409