جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:   96/2ز  
تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدیدمزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان
تشریح:

تجدید مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان

واحد منتشر کننده: امور قرارداد ها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدان پیام-هگمتانه
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 226