چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:   96/1-ز  
واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب(مزایده)
مشخصات آگهی
 موضوع: واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب
تشریح:

واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: سلن کنفرانس شرکت آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 275