دوشنبه, 30 مهر 1397
 
کد سند:   96/1-الف  
تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته
تشریح:

تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته

واحد منتشر کننده: امر قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 1,581,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: فاینانس داخلی
محل اجرای پروژه: نهاوند
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 363