پنجشنبه, 27 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده خودرو های فرسوده و اسقاطی آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:59

15/97-الف تجدید رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:26

14/97-الف تجدید مناقصه تامین خودرو و خدمات نقلیه سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:18

97/13-الف رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ ،شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:39

12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:32

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:78

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:61

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:79

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:244

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:144

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:92

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:86

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:121

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:130

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:111

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:117

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:201

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:136

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:158

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:152

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: