پنجشنبه, 25 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:48

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:40

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:39

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:42

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:71

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:80

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:69

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:79

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:143

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:80

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:117

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:114

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:241

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:241

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:109

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:402

96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 234

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:234

96/5-الف انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان۹۶ مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1396/09/07 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/01

بازدید:287

96/11-م ((استعلام ارزیابی کیفی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 320

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/18

بازدید:320

96/1-خ خرید شتابنگاروتجهیزات هواشناسی وسایر اقلام باقیمانده ابزاردقیق سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

بازدید:176

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: