چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:42

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:41

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:54

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:159

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:101

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:68

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:65

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:95

97/3-الف تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب از سد کلان به شهر ملایر مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/12

بازدید:104

الف-97/2 تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:94

2/97خ تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:100

97/1-الف تجدیددوم تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای آب منطقه ای همدان 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/13

بازدید:176

خ-97/1 تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد های آب منطقه ای 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:113

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای قرارداد ها 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:138

8/96-الف تجدید مناقصه حفاری چاه های پیزومتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر امور قراردادها 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:135

ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام عملیات گشت و بازرسی از منابع آب استان همدان ارزیابی امور قراردادها 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/28

بازدید:270

96/11-م ((استعلام ارزیابی فنی مشاوران))نظارت بر عملیات اجرایی طرح احداث سد مخزنی گرین ارزیابی امور قرارداد ها 260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/25

بازدید:260

96/7-الف مناقصه حفاری چاه های پیزومتر (مشاهده ای) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/16

بازدید:132

ارزیابی کیفی نقشه برداری سراسری 160 کیلومتر از رودخانه های استان همدان ارزیابی امور قراداد ها 1396/10/26 420

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/14

بازدید:420

96/2-م فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراداد ها 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:256

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: