پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

 

توقیف یکدستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز در شهرستان ملایر

یکدستگاه تراکتورحفاری غیرمجاز توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان ملایر توقیف شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، گروه گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان ملایر یکدستگاه تراکتورحفاری غیرمجاز را هنگام حفاری در اراضی روستای توچغاز شهرستان ملایر بود توقیف و همراه با سایرادوات حفاری به پارکینگ منتقل شد و حفاران نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران