دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی مباحث حقوقی در مدیریت منابع آب در شرکت آب منطقه ای همدان

کارگاه آموزشی مباحث حقوقی در مدیریت منابع آب با حضور کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ، در این کارگاه آموزشی که به منظور آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان شرکت، آقای بهادری معاون دادستان استان همدان بعنوان مدرس در راستای اهدافی از جمله، هم اندیشی در اجرای شرح وظایف مأمورین ماده 30 در تعقیب متخلفین از مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های مربوطه، آشنایی همکاران با ضوابط و قوانین مرتبط قضایی، خصوصاً ماده 28 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مسایل مرتبط با حقوق آب، صدور کارت شناسایی برای مامورین ماده30 به عنوان ضابط خاص دادگستری، تعیین حدود و اختیار ضابطین قضایی و شرح زوایا و ابعاد ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 24 آیین نامه فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، مطالبی را ارائه نمود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران