دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد مورد تقدیر قرار گرفت

معاون و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد تقدیر کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان در بخشی از این لوح تقدیر که از سوی بهنام سعیدی معاون و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور خطاب به حیدر ترابی مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد آمده است" بدینوسیله از اهتمام و تلاش های جنابعالی به عنوان عضو شهرستان برتر و منتخب کارگاه آموزشی و تمرینی اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان همدان تشکر و قدرانی می نمایم. امید است این خدمات ارزشمند منجر به یافتن موثرترین شیوه های پیشگیری از تلفات انسانی و اقتصادی در قبال سوانح طبیعی گشته و نقش ممتازی در پیشبرد سیاست های مدیریت بحران ایفا نموده و مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی ششرکت اب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران