سه‌شنبه, 28 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98/1-الف خرید شیر الات و اتصالات خط آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:54

97/20-الف احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:35

مزایده فروش لوله و اتصالات مازاد و ضایعات و کامیون اسقاطی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:64

97/18-الف عملیات اجرایی روپر گذاری رودخانه صالح اباد ، بهادربیگ ، شهاب و خرم رود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:61

97/17-الف تجدیدانسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:59

16/97-الف پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان)پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/21

بازدید:93

97//5الف مناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد ها 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:58

مزایده خودرو های فرسوده و اسقاطی آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:124

15/97-الف تجدید رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:76

14/97-الف تجدید مناقصه تامین خودرو و خدمات نقلیه سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:54

97/13-الف رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ ،شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:82

12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:69

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:136

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:93

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:109

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:311

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:187

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:134

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:121

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:166

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: