دوشنبه, 4 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
98/1-الف خرید شیر الات و اتصالات خط آبرسانی همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:89

97/20-الف احداث خط انتقال برق ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه طرح آبرسانی ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:56

مزایده فروش لوله و اتصالات مازاد و ضایعات و کامیون اسقاطی شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:75

97/18-الف عملیات اجرایی روپر گذاری رودخانه صالح اباد ، بهادربیگ ، شهاب و خرم رود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:72

97/17-الف تجدیدانسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غی مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:76

16/97-الف پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان)پروژه انسداد چاه¬های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه¬های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع¬آوری موتورپمپ¬های غیرمجاز و بارگیری و حمل ادوات و دستگاه های حفاری غیر مجاز توقیف شده(در حوزه جغرافیایی استان همدان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/21

بازدید:121

97//5الف مناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارداد ها 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:71

مزایده خودرو های فرسوده و اسقاطی آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:143

15/97-الف تجدید رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/13

بازدید:89

14/97-الف تجدید مناقصه تامین خودرو و خدمات نقلیه سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:63

97/13-الف رپرگذاری رودخانه صالح آباد بهادربیگ ،شهاب و خرمرود مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:94

12/97-الف انجام خدمات نقلیه و تامین خودرو سال۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:86

الف-97/9 احداث دیوارساحلی ایستگاه های هیدرومتری و پل تلفریک بهادربیگ و توئیجین مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/02

بازدید:159

3/97-خ مناقصه دومرحله ای تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات اتصالات طرح اضطراری آبرسانی همدان مناقصه دو مرحله‌ای امورقراردادها 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/15

بازدید:108

97/2ز مزایده واگذاری نیروگاه برقابی گاماسیاب بصورت اجاره مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/12

بازدید:131

97/8-الف عملیات احداث سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای همدان 323

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/18

بازدید:323

97/1 ز مزایده خودروهای سواری فرسوده مزایده یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:203

97/7-الف تجدید مناقصه احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:155

تجدیدمناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان ۹۷ مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:136

4/97-الف احداث وبازسازی کانال شبکه های نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:183

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: