شنبه, 10 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ماسک من از شما محافظت می کند
پویش هر هفته-الف-ب-ایران
شعارسال
پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز
سد اکباتان همدان
سد کلان - ملایر
سد سرابی - تویسرکان
سد شنجور - رزن
سد نعمت آباد- اسداباد
سد شیرین سو - کبودراهنگ

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع : 1397/09/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 92   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی خرمرود تویسرکان
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخـزنی شنجور رزن
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد سرابی به شهر تویسرکان
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع : 1391/01/13  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع : 1386/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 63   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد کلان به شهر ملایر
تاریخ بروزرسانی: 98/11/12

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر