سه‌شنبه, 28 خرداد 1398

نظامنامه سامانه های اطلاعات مکان-مرجع وزارت نیرو

 

برای مشاهده نظامنامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو اینجا را کلیک نمایید .

 برای مشاهده اساسنامه مرکز سنجش از دور ایران  اینجا  را کلیک نمایید .

  برای مشاهده قانون تأسیس مرکز سنجش از دور ایران اینجا را کلیک نمایید .

برای مشاهده سایت سازمان فضایی ایران و بخش سنجش از دور اینجا را کلیک نمایید .

برای مشاهده سایت اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور شرکت مدیریت منابع آب ایران اینجا را کلیک نمایید