پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 آيا حفر چاه در منزل شخصي مجاز است؟

 

پاسخ:

 

خير، اجازه حفر و بهره‌برداري از كليه منابع آب اعم از چاه، چشمه و قنات، براي مصارف مختلف تنها با ارائه مجوز از سوي شركت آب منطقه‌اي امكان‌پذير مي‌باشد.

 
 
  تعداد بازدید:355