جمعه, 2 فروردین 1398

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 دشت‌هاي ممنوعه استان كدامند؟

 

پاسخ:

 

تمامي دشت‌هاي استان ممنوعه هستند.

 
 
  تعداد بازدید:244