جمعه, 2 فروردین 1398

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 دشت‌هاي استان كدامند؟

 

پاسخ:

 

دشت‌هاي مستقل: دشت همدان- بهار، رزن- قهاوند، تويسركان، نهاوند، اسد آباد، كبودرآهنگ و ملاير دشت‌هاي مشترك: گل‌تپه- زرين‌آباد (مشترك با زنجان) ، كنگاور (مشترك با كرمانشاه) ، قروه- دهكلان (مشترك با كردستان) ، تپه اسماعيل اميرآباد (مشترك با كردستان) ، خونه

 
 
  تعداد بازدید:244