چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 با سلام اينجانب دانشجوي کارشناسي ارشد رشته آب شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان و مقيم همدان مي باشم که براي کار هاي پژوهشي استان همدان نياز به آمار و اطلاعات مربوط به هيدرولوژي استان همدان را دارم . لذا خواهشمنداست در صورت امکان اين اطلاعات را در اختيا

 

پاسخ:

 

با سلام دريافت آمار و اطلاعات مربوطه تنها با ارائه معرفي‌نامه از دانشگاه امكان‌پذير مي باشد.

 
 
  تعداد بازدید:339