جمعه, 2 فروردین 1398

 

پرسش‌هاي ارباب رجوع

سوال: 

 

 با سلام سد خرمرود در چه مرحله اي از احداث يا بهره برداري است؟آغاز احداث و يا بهره برداري آن از چه سالي بوده است؟ چگونه مي توانم اطلاعات بيشتري راجع به اين سد به دست بياورم؟

 

پاسخ:

 

با سلام مطالعات سد مخزني خرمرود به اتمام رسيده و از طرفي داراي تخصيص آب است؛ و در شرف اخذ رديف اجرايي جهت اجراي عمليات مي باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر از بعد مطالعات و مشخصات فني مي توانيد به آرشيو طرح و توسعه رجوع نمائيد. نام حوضه: كرخه نام رودخانه: اش

 
 
  تعداد بازدید:314