جمعه, 2 فروردین 1398


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: https://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

مالکان چاه ها موظفند جهت استقرار و ترخیص دستگاه حفاری از شرکت آب منطقه ای مجوز دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

مجوز حفر

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 6.986.800 ریال
نام بانک: ملی
شعبه بانک:
شماره حساب: 790170000002175205611005
نام صاحب حساب: شرکت آب منطقه ای همدان
مدت زمان اجرای خدمت: 5 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ثبت درخواست اولیه دفتر پیشخوان ثبت درخواست اولیه
2 بررسی درخواست و مدارک مدیر امور منابع آب شهرستان بررسی درخواست و مدارک
3 تعیین کارشناس مدیر منابع آب شهرستان تعیین کارشناس
4 بازدید و تهیه گزارش کارشناسی استقرار- تنظیم صورتجلسه استقرار و بارگذاری صورتجلسه در ساماب کارشناس منابع آب بازدید و تهیه گزارش کارشناسی استقرار- تنظیم صورتجلسه استقرار و بارگذاری صورتجلسه در ساماب