چهارشنبه, 29 اسفند 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری (13021447115)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

تعیین استعداد آبدهی چاه و انجام عملیات توسعه چاه

مدارک مورد نیاز:

1- درخواست کتبی

2- ارائه اصل فیش بانکی مربوط به واریز هزینه کارشناسی

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

- قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی

-کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های ابلاغی وزارت نیرو

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال):
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم