شنبه, 29 دی 1397


  • مشخصات خدمت
  • مراحل خدمت
  • فرمهای خدمت
  • متولیان خدمت
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات (13021447109)
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای همدان
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://epishkhan.ir/
شرح خدمت:

متقاضیان برای تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات قنات بایستی به شرکت آب منطقه ای مراجعه و پس از تکمیل پرونده و بررسی کارشناسی مجوز مربوطه را دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی متقاضی

اسناد مالکیت قنات

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار: فایل گردش کار
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب

فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
قانون توزیع عادلانه آب دریافت فایل
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 3747100 ریال
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 45 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه درخواست کتبی متقاضی ارائه درخواست کتبی
2 بررسی درخواست و مدارک مدیر منابع آب شهرستان بررسی درخواست و مدارک
3 تعیین هزینه کارشناس درآمد و مشترکین تعیین هزینه
4 واریز هزینه متقاضی واریز هزینه
5 درج فیش واریزی در پرونده و ارجاع به کارشناس منابع آب کارشناس درآمد و مشترکین درج فیش واریزی در پرونده و ارجاع به کارشناس منابع آب
6 تعیین نوبت بازدید / انجام بازدید و تهیه گزارش بازدید درج در پرونده کارشناس منابع آب تعیین نوبت بازدید / انجام بازدید و تهیه گزارش بازدید درج در پرونده
7 ارجاع پرونده به کمیسیون صدور پروانه ها مدیر منابع آب شهرستان ارجاع پرونده به کمیسیون صدور پروانه ها
8 بررسی پرونده کمیسیون صدور پروانه ها بررسی پرونده
9 تمدید مجوز کمیسیون صدور پروانه تمدید مجوز
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای ارباب رجوع دریافت فرم