سه‌شنبه, 3 بهمن 1396

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی گرین و شبکه آبیاری و زهکشی
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد نعمت آباد و تاسیسات وابسته
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی خرمرود تویسرکان
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخـزنی شنجور رزن
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد مخزنی سرابی و تاسیسات وابسته
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد سرابی به شهر تویسرکان
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 80   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع : 1386/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 58   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه ها
آبرسانی از سد کلان به شهر ملایر
تاریخ بروزرسانی: 96/10/20

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای همدان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 75   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای همدان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا