پنجشنبه, 22 آذر 1397
 
کد سند:   2/97خ  
تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان شیرآلات متعلقات تالوار
تشریح:

تجدیدمناقصه تامین و حمل و بارگیری و باراندازی و چیدمان  شیرآلات متعلقات تالوار

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 38,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح تملک و دارایی
محل اجرای پروژه: همدان
تضمین مورد نیاز: 1900000000
محل بازگشایی: آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 111