جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:    
تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته
تشریح:

تجدید تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی گرین و تاسیسات وابسته

واحد منتشر کننده: قرارداد ها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 1,845,100,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: ماده56
محل اجرای پروژه: نهاوند
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آبدان فراز
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی ایران
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 171