جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:   96/2-م  
فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی
مشخصات آگهی
 موضوع: فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی
تشریح:

فراخوان طرح راه اندازی پروژه مدیریت مشارکتی جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی

واحد منتشر کننده: امور قراداد ها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 44.000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح های تملک و داراییهای سرمایه ای
محل اجرای پروژه: دشت اسد آباد
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت اب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی ایران
هزینه دریافت اوراق: 500,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/09/18
تاریخ آغاز: 1396/09/19
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 294