جمعه, 2 فروردین 1398
 
کد سند:    
انجام نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان
مشخصات آگهی
 موضوع: نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان
تشریح:

~~نظارت بر امار برداری سراسری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 313