چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
کد سند:    
مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان
تشریح:

مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان

واحد منتشر کننده: مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: آب منطقه ای همدان
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدان پیام
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 284