پنجشنبه, 28 تیر 1397
 
کد سند:   95/10-الف  
انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر
تشریح:

انجام کارهای حفاظت فیزیکی ، محوطه سازی و سایر کارهای جنبی سد کلان ملایر

واحد منتشر کننده: قرارداد ها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه: 24.000.000.000
محل تامین اعتبار: طرح
محل اجرای پروژه: ساختگاه سد کلان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: آب منطقه ای
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدان پیام- جمهوری اسلامی ایران
هزینه دریافت اوراق: 300
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 316