دوشنبه, 30 مهر 1397
 
کد سند:   8/95-الف  
تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته
تشریح:

 تامین مالی و اجرای عملیات سد مخزنی خرمرود و تاسیسات وابسته

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: آب منطقه ای
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جمهوری اسلامی
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 362