دوشنبه, 30 مهر 1397
 
کد سند:    
انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان
تشریح:

انجام آمار برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی دشت های شمالی و جنوبی استان همدان

واحد منتشر کننده: دفتر امور قرارداد ها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای همدان
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: طرح
محل اجرای پروژه: دشت های استان همدان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: اعلام میگردد
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 758