دوشنبه, 22 مهر 1398

نظر سنجی در خصوص استفاده از سامانه احراز هویت
ارباب رجوع محترم: لطفا نظر خود را در خصوص عدم اخذ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در این سازمان جهت ارائه خدمت را بیان فرمائید


فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ارباب رجوع محترم چقدر از اطلاع رسانی مراحل انجام کار، قوانین و مقررات و سایر اطلاع رسانی های مورد نیاز رضایت دارید؟


فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ارباب رجوع محترم چقدر از نحوه رفتار، راهنمایی و پاسخگویی متصدیان مرتبط با کار خود رضایت دارید؟