جمعه, 2 فروردین 1398

 

 

برگزاری دوره آموزشی اسناد خزانه در شرکت آب منطقه ای همدان

دوره آموزشی اسناد خزانه در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، دوره آموزشی اسناد خزانه در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.

گفتنی است شفاف سازی فرایند استفاده از انواع اسناد خزانه (اوراق مالی)، سرعت بخشی و رعایت الزامات قانونی در استفاده از این اسناد و ارتقای دانش مدیران،کارشناسان و همچنین چگونگی دریافت کدمعاملاتی، روش درخواست اعتبارمصوب، نحوه صدور اسناد خزانه اسلامی، چگونگی تسویه با سازمان تامین اجتماعی با کسورات، نماد‌های اسناد خزانه اسلامی، دریافت اسناد خزانه اسلامی بابت بدهیها و نحوه اسنادخزانه اسلامی در قبال حسن انجام کاراز جمله موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی بود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران