چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

انتصاب در مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند

احمد حسین مالمیر مدیر منابع آب شهرستان نهاوند شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، طی حکمی از سوی مهندس منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان ، احمد حسین مالمیر بعنوان مدیر منابع آب شهرستان نهاوند منصوب شد.

گفتنی است آرش کولیوند مدیر سابق منابع اب شهرستان نهاوند نیز بعنوان رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی منصوب گردید.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران