پنجشنبه, 1 فروردین 1398

 

 

توقیف یکدستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز در شهرستان کبودرآهنگ

یکدستگاه تراکتور حفاری غیر مجاز در شهرستان کبودرآهنگ توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان توقیف گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، یکدستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز که در روستای اورقین در حال حفاری چاه غیر مجاز بود توسط نیروه های گشت وبازرسی این شهرستان توقیف شد.

یاد آور می شود دستگاه حفاری غیرمجاز توسط گروه گشت وبازرسی روانه پارکینگ شد و حفاران نیز تحویل مقامات قضایی شدند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران