چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

بیست و هفتمین جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب استان همدان دراستانداری برگزارشد

شورای حفاظت از منابع آب استان بیست و هفتمین جلسه خود را در دفتر معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزارکرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، در ابتدای این جلسه مهندس منصور ستوده دبیر جلسه گفت: از ابتدای اجرای طرح احیاء وتعادل بخشی تاکنون تعداد 27 جلسه شورای حفاظت از منابع آب استانی و تعداد 142جلسه شهرستانی با موضوعات مختلف ازجمله انسداد چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز،نصب وراه اندازی کنتورهای هوشمند آب وبرق برروی چاهها، تشکیل وراه اندازی گروه های گشت وبازرسی و توقیف دستگاههای حفاری غیرمجازوطرح احیاء وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار گردیده است.

وی افزود: در مجموع تاکنون تعداد 169 جلسه شورای حفاظت از منابع آب در استان و شهرستانها برگزار گردیده است .

ستوده تصریح کرد: در سال 95 تعداد 869 حلقه از چاههای غیرمجاز ودارای حکم قضائی با حجم آب صرفه جویی شده بیش از 56 میلیون مترمکعب وعمق انسداد 28 کیلومتر پرو مسدودشده است و از آغازسال 96 تاکنون تعداد473حلقه چاه غیرمجاز دارای حکم قضائی  با حجم آب صرفه جویی شده بیش از 27 میلیون مترمکعب و عمق انسداد سیزده هزار متر پرومسدود گردیده است.

وی تاکید کرد: در مجموع از ابتدای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی تاکنون تعداد 2703 حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب صرفه جویی شده بیش از 223 میلیون مترمکعب وعمق انسداد 95 هزار متر پرو مسلوب المنفعه گردیده است.

ستوده افزود: در مجموع تعداد 3553 دستگاه کنتور هوشمند آب وبرق بر روی چاههای مجاز نصب گردیده که بیشترین آنها مربوط به دشت رزن – قهاوند است.

وی ادامه داد: تعهد ما برای نصب کنتور در سالجاری تعداد 400 دستگاه بوده است که تاکنون تعداد 400 دستگاه نصب شده که پیشرفت 100درصدی نسبت به تعهد نصب را نشان میدهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: تعداد 2345 حلقه چاه غیرمجاز فرم یک در استان وجود دارد که روند رسیدگی به آنها با سرعت در حال اجراست.

در ادامه این جلسه مهندس محمودرضا عراقی معاون امور عمرانی استاندارهمدان گفت: حجم ذخیره مخزن سد اکباتان در حال حاضر به 10 میلیون و 600 هزار مترمکعب است که به میزان 31 درصد حجم مخزن سد را تشکیل می دهد.

عراقی گفت: خوشبختانه با همکاری شرکت آب منطقه ای و شرکت آبفا در فصول غیرزراعی سال، آبهای سطحی مربوط به رودخانه های دره مرادبیگ، خاکو و عباس آباد برای مصارف شرب مورد استفاده قرار می گیرد که میزان برداشت از سد اکباتان را کاهش داده است.

عراقی گفت: از ابتدای سال آبی 97-96 تاکنون به میزان 167 میلیمتر بارندگی در استان داشتیم که نسبت به سال گذشته 15 درصد و نسبت به بلند مدت 17 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: اکنون با توجه به کاهش حجم آب سد اکباتان بمیزان 555 لیتر درثانیه آب از سد جهت شرب همشهریان عزیز استفاده می شود و مابقی آن از طریق آبهای زیرزمینی و منابع آب سطحی جایگزین تامین می شود.

گفتنی است که در این جلسه از عملکرد حسینی فرماندار سابق شهرستان رزن به جهت همکاری در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی تقدیر بعمل آمد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران