دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

اهداء 2 دستگاه کانکس به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب توسط کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان

کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان 2 دستگاه کانکس به مناطق زلزله زده اهداء کردند  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، 2 دستگاه کانکس که از سوی کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان تهیه گردیده بود تحویل مردم زلزله زده سرپل ذهاب گردید.

گفتنی است که این 2 دستگاه کانکس از محل کمکهای نقدی کارکنان شرکت آب منطقه ای همدان در محل های مورد نیاز نصب و تحویل آنان گردید.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران