دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهار برگزار شد

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بهار در محل فرمانداری برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مدیر منابع اب شهرستان بهار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب از برخورد قانونی با حفر چاه های غیرمجاز خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی تاکنون تعداد 264 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان بهار پر شده است.

 جلیل عبدالهی افزود: با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز در شهرستان بهار از ابتدای شروع طرح، بیش از 8 میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 22 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان پر شده، که به میزان 216 هزار مترمکعب صرفه جویی درمنابع آب زیرزمینی داشته است.

عبدالهی تاکید کرد: هیچگونه حاشیه امنی برای کشاورزانی که از طریق چاه های غیرمجاز مبادرت به کشت می کنند وجود ندارد چرا که در هر لحظه امکان شناسایی و انسداد این چاه ها وجود دارد.

وی یاد آور شد: نیروهای گشت وبازرسی شرکت آب منطقه ای همدان بصورت شبانه روزی در راستای حفاظت از منابع آبی و برخورد با حفر چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز در سطح استان آمادگی کامل دارند و کلیه دشتها نیز رصد می شود.

مدیر منابع آب شهرستان بهار تصریح کرد: تعداد 421 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه های مجاز شهرستان نصب شده است و این روند در حال اجراست.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

منبع خبر: روابط عمومی شرکت اب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران