دوشنبه, 30 مهر 1397

 

در هجدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن مطرح شد:

 

صرفه جویی بیش از 100 میلیون متر مکعبی در منابع آب زیرزمینی شهرستان رزن

مدیر منابع آب شهرستان رزن از پرکردن 468 حلقه چاه غیرمجاز طی سالجاری در شهرستان رزن خبر داد و گفت: انسداد این تعداد چاه غیرمجاز در رزن بیش از 100 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب به همراه داشته است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، محمد چهاردولی در هجدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن از انسداد 65 حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال 96 تاکنون در این شهرستان خبر داد و گفت: انسداد این تعداد چاه غیرمجاز در رزن 10 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب به همراه داشته است.

وی تعداد کنتورهای نصب شده بر روی چاه ها در این مدت را 311 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد کنتور نصب شده 206 کنتور هوشمند، 8 مورد کنتور الکترومغناطیس و 61 مورد کنتور حجمی بوده است. 

چهاردولی یکی از عوامل مهم کندی روند  نصب کنتورهای هوشمند آب وبرق را هزینه بر بودن نصب آن برای متقاضیان دانست و خواستار هماهنگی با بانک ها برای پرداخت وام در راستای تجهیز چاه ها به کنتور شد. 

وی اظهار داشت: در پر نمودن چاه های غیرمجاز اولویت با چاه های با برداشت بالا است کمااینکه انسداد چاه های غیرمجاز که در حاشیه چاه های مجاز قرار دارند بسیار حائز اهمیت است. 

مدیر منابع آب شهرستان رزن افزود: تاکنون تعداد 38 پروانه بهره برداری برای چاه بجای قنات در شهرستان صادر شده است که به منظور احیاء باغات در روستا انجام شده است.

چهاردولی گفت: تعداد 420 پرونده فرم یک و 675 پرونده فرم پنج در شهرستان داریم که همگی به مرور در کمیسیون صدورپروانه ها در استان مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرند.

در ادامه این جلسه مهندس محمد ضروری مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان به تشریح وضعیت آبخوان دشت رزن – قهاوند پرداخت.

وی گفت: خوشبختانه طبق آمار برداری که امسال انجام شده و کماکان در حال انجام است و با توجه به اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی افت سطح آب زیر زمینی در شهرستان رزن ثابت شده و رو به بهبود است.

ضروری ادامه داد: متوسط بارش بلندمدت در ایستگاه خمیگان شهرستان رزن برابر با 282 میلیمتر است که نشان دهنده کاهش میزان بارندگی در این شهرستان است.

وی  میزان بارندگی سال جاری تاکنون در این ایستگاه 30 میلیمتر و در سال گذشته در مدت مشابه 35 و در بلند مدت 71 میلمتر عنوان کرد و افزود: میزان بارش ها ابتدای سال جاری تاکنون 13 میلمتر و نسبت به بلند مدت 63 میلمتر کاهش را  در این ایستگاه نشان می دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب ضمن پر اهمیت شمردن منابع آبی،افزود: وظیفه اصلی ما در حال حاضر حفظ و حراست از این نعمت خدادادی است که میراث آیندگان است.

ضروری در پایان ضمن تشکر از کلیه دستگاهها در جهت همکاری در پرکردن چاههای غیرمجاز، آنرا یکی از اولویت های حفظ منابع آب زیر زمینی دانست.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

 

      

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

دیدگاه کاربران