چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
3/89-الف مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي خط انتقال و نيرو رساني به ايستگاه پمپاژ شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 356

نمایش مشروح آگهی

بازدید:356

2/89-الف فراخوان عمومي عمليات انتقال پساب تصفيه خانه همدان به نيروگاه شهيد مفتح مناقصه دو مرحله‌ای 333

نمایش مشروح آگهی

بازدید:333

1/89- الف تجديد مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 342

نمایش مشروح آگهی

بازدید:342

101/5125 كانال انتقال آب شبكه آبياري و زهكشي امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 332

نمایش مشروح آگهی

بازدید:332

101/25491 مناقصه محدود عمليات احداث كانال آبرساني فاز 3 بيان تكه شهرستان نهاوند مزایده یك مرحله‌ای 339

نمایش مشروح آگهی

بازدید:339

101/121 مناقصه محدود مطالعات ساماندهي شبكه امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 314

نمایش مشروح آگهی

بازدید:314

101/25326 مناقصه محدود خريد مصالح پوشش خارجي بخشي از لوله هاي فولادي طرح آبرساني شهر همدان از سد تالوار(13 كيلومتر) مزایده یك مرحله‌ای 350

نمایش مشروح آگهی

بازدید:350

2/88 -الف تمديد مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 367

نمایش مشروح آگهی

بازدید:367

101/21214 مناقصه محدود عمليات اجرايي طرح تثبيت و بهسازي ايستگاه هيدرومتري كوشك آباد مزایده یك مرحله‌ای 422

نمایش مشروح آگهی

بازدید:422

101/20604 مناقصه محدود عمليات مرمت و بازسازي بند انحرافي شماره 1 شهرستان بهار مزایده یك مرحله‌ای 364

نمایش مشروح آگهی

بازدید:364

101/19835 مناقصه محدود عمليات اصلاح وپوشش قطعه چهارم نهر گل زرد نهاوند مزایده یك مرحله‌ای 348

نمایش مشروح آگهی

بازدید:348

101/20798 تجديد مناقصه محدود جهت استقرار سيستم حفاظت هوشمند(دوربين مدار بسته) سد اكباتان مزایده یك مرحله‌ای 365

نمایش مشروح آگهی

بازدید:365

2/88 - الف فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 357

نمایش مشروح آگهی

بازدید:357

3/88 م آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور جهت عمليات پرتو نگاري پروژه خط انتقال آب شهر همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای 295

نمایش مشروح آگهی

بازدید:295

2/88 م آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور استقرار يك واحد آزمايشگاهي در طرح آبرساني از تالوار مناقصه دو مرحله‌ای 325

نمایش مشروح آگهی

بازدید:325

101/15030 دعوتنامه شرايط و شرح خدمات مناقصه سرويس دهي درون شهري و برون شهري شركت سهامي آب منطقه اي همدان مزایده یك مرحله‌ای 304

نمایش مشروح آگهی

بازدید:304

101/16351 تجديد مناقصه محدود استقرار سيستم حفاظت هوشمند(دوربين مدار بسته) سد اكباتان مزایده یك مرحله‌ای 334

نمایش مشروح آگهی

بازدید:334

100/318/14280 مناقصه محدود استقرار سيستم حفاظت هوشمند (دوربين مدار بسته) سد اكباتان مزایده یك مرحله‌ای 324

نمایش مشروح آگهی

بازدید:324

100/318/10214 عمليات اجرايي فاز دوم پروژه لايروبي و ساماندهي رودخانه دهپياز مزایده یك مرحله‌ای 308

نمایش مشروح آگهی

بازدید:308

100/318/8878 تجديد مناقصه محدود نصب تعداد500 دستگاه تابلوكنتورهوشمندآب وبرق مزایده یك مرحله‌ای 355

نمایش مشروح آگهی

بازدید:355

« 1 ... 3 4 5 6 7 » صفحه: