چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
9345/101 ساخت تابلو كنتور هوشمند آب و برق مزایده یك مرحله‌ای 375

نمایش مشروح آگهی

بازدید:375

3/89-الف مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي خط انتقال و نيرو رساني به ايستگاه پمپاژ شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 362

نمایش مشروح آگهی

بازدید:362

2/89-الف فراخوان عمومي عمليات انتقال پساب تصفيه خانه همدان به نيروگاه شهيد مفتح مناقصه دو مرحله‌ای 339

نمایش مشروح آگهی

بازدید:339

1/89- الف تجديد مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 343

نمایش مشروح آگهی

بازدید:343

101/5125 كانال انتقال آب شبكه آبياري و زهكشي امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 338

نمایش مشروح آگهی

بازدید:338

101/25491 مناقصه محدود عمليات احداث كانال آبرساني فاز 3 بيان تكه شهرستان نهاوند مزایده یك مرحله‌ای 346

نمایش مشروح آگهی

بازدید:346

101/121 مناقصه محدود مطالعات ساماندهي شبكه امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 323

نمایش مشروح آگهی

بازدید:323

101/25326 مناقصه محدود خريد مصالح پوشش خارجي بخشي از لوله هاي فولادي طرح آبرساني شهر همدان از سد تالوار(13 كيلومتر) مزایده یك مرحله‌ای 359

نمایش مشروح آگهی

بازدید:359

2/88 -الف تمديد مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 379

نمایش مشروح آگهی

بازدید:379

101/21214 مناقصه محدود عمليات اجرايي طرح تثبيت و بهسازي ايستگاه هيدرومتري كوشك آباد مزایده یك مرحله‌ای 429

نمایش مشروح آگهی

بازدید:429

101/20604 مناقصه محدود عمليات مرمت و بازسازي بند انحرافي شماره 1 شهرستان بهار مزایده یك مرحله‌ای 372

نمایش مشروح آگهی

بازدید:372

101/19835 مناقصه محدود عمليات اصلاح وپوشش قطعه چهارم نهر گل زرد نهاوند مزایده یك مرحله‌ای 355

نمایش مشروح آگهی

بازدید:355

101/20798 تجديد مناقصه محدود جهت استقرار سيستم حفاظت هوشمند(دوربين مدار بسته) سد اكباتان مزایده یك مرحله‌ای 375

نمایش مشروح آگهی

بازدید:375

2/88 - الف فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 366

نمایش مشروح آگهی

بازدید:366

3/88 م آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور جهت عمليات پرتو نگاري پروژه خط انتقال آب شهر همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای 302

نمایش مشروح آگهی

بازدید:302

2/88 م آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور استقرار يك واحد آزمايشگاهي در طرح آبرساني از تالوار مناقصه دو مرحله‌ای 332

نمایش مشروح آگهی

بازدید:332

101/15030 دعوتنامه شرايط و شرح خدمات مناقصه سرويس دهي درون شهري و برون شهري شركت سهامي آب منطقه اي همدان مزایده یك مرحله‌ای 314

نمایش مشروح آگهی

بازدید:314

101/16351 تجديد مناقصه محدود استقرار سيستم حفاظت هوشمند(دوربين مدار بسته) سد اكباتان مزایده یك مرحله‌ای 338

نمایش مشروح آگهی

بازدید:338

100/318/14280 مناقصه محدود استقرار سيستم حفاظت هوشمند (دوربين مدار بسته) سد اكباتان مزایده یك مرحله‌ای 332

نمایش مشروح آگهی

بازدید:332

100/318/10214 عمليات اجرايي فاز دوم پروژه لايروبي و ساماندهي رودخانه دهپياز مزایده یك مرحله‌ای 317

نمایش مشروح آگهی

بازدید:317

« 1 ... 3 4 5 6 7 » صفحه: