شنبه, 3 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
شماره 7/89 – الف اجراي عمليات انتقال آب از شيرخانه سد كلان به تصفيه خانه آب شرب مناقصه دو مرحله‌ای 344

نمایش مشروح آگهی

بازدید:344

101/20032 استقرار يك واحد آزمايشگاهي به منظور كنترل عمليات خاكي و بتني جهت قطعه اول (ادامه راه دسترسي و خط انتقال و 3 واحد تلمبه خانه ) طرح آبرساني شهر همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای 395

نمایش مشروح آگهی

بازدید:395

101/19746 انتخاب مشاور عمليات پرتو نگاري و تفسير فيلم هاي راديو گرافي به منظور كنترل جوش در پروژه آبرساني همدان از سد تالوار (لوله و اتصالات فولادي به اقطار 1600 - 1400 و 1000 ميليمتر) مناقصه دو مرحله‌ای 389

نمایش مشروح آگهی

بازدید:389

6/89- الف تكميل عمليات اجرايي سد مخزني سرابي و تاسيسات جنبي مناقصه دو مرحله‌ای 372

نمایش مشروح آگهی

بازدید:372

101/15010 عمليات احداث ساختمان بهره برداري سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 380

نمایش مشروح آگهی

بازدید:380

101/15341 تجديد انتخاب مشاور تشكيل گروههاي گشت و بازرسي حفاظت منابع آب استان همدان مربوط به حوزه كبودراهنگ - گل تپه - زرين آباد- قروه دهگلان- اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 428

نمایش مشروح آگهی

بازدید:428

5/89-الف تجديد مناقصه خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر همدان به نيروگاه شهيد مفتح مناقصه دو مرحله‌ای 394

نمایش مشروح آگهی

بازدید:394

101/14352 مطالعه مرحله اول طراحي روشهاي نوين آبياري در دشتهاي فامنين,قهاوند,رزن مزایده یك مرحله‌ای 386

نمایش مشروح آگهی

بازدید:386

4/89- الف اجراي قطعه اول طرح آبرساني از سد كلان به شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

بازدید:374

9345/101 ساخت تابلو كنتور هوشمند آب و برق مزایده یك مرحله‌ای 390

نمایش مشروح آگهی

بازدید:390

3/89-الف مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي خط انتقال و نيرو رساني به ايستگاه پمپاژ شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

بازدید:374

2/89-الف فراخوان عمومي عمليات انتقال پساب تصفيه خانه همدان به نيروگاه شهيد مفتح مناقصه دو مرحله‌ای 352

نمایش مشروح آگهی

بازدید:352

1/89- الف تجديد مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 363

نمایش مشروح آگهی

بازدید:363

101/5125 كانال انتقال آب شبكه آبياري و زهكشي امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 354

نمایش مشروح آگهی

بازدید:354

101/25491 مناقصه محدود عمليات احداث كانال آبرساني فاز 3 بيان تكه شهرستان نهاوند مزایده یك مرحله‌ای 359

نمایش مشروح آگهی

بازدید:359

101/121 مناقصه محدود مطالعات ساماندهي شبكه امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 336

نمایش مشروح آگهی

بازدید:336

101/25326 مناقصه محدود خريد مصالح پوشش خارجي بخشي از لوله هاي فولادي طرح آبرساني شهر همدان از سد تالوار(13 كيلومتر) مزایده یك مرحله‌ای 372

نمایش مشروح آگهی

بازدید:372

2/88 -الف تمديد مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 404

نمایش مشروح آگهی

بازدید:404

101/21214 مناقصه محدود عمليات اجرايي طرح تثبيت و بهسازي ايستگاه هيدرومتري كوشك آباد مزایده یك مرحله‌ای 442

نمایش مشروح آگهی

بازدید:442

101/20604 مناقصه محدود عمليات مرمت و بازسازي بند انحرافي شماره 1 شهرستان بهار مزایده یك مرحله‌ای 387

نمایش مشروح آگهی

بازدید:387

« 1 ... 3 4 5 6 7 » صفحه: