دوشنبه, 4 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
8/89-الف انجام خدمات نقليه - تامين خودرو سال 1390 مناقصه دو مرحله‌ای 312

نمایش مشروح آگهی

بازدید:312

شماره 7/89 – الف اجراي عمليات انتقال آب از شيرخانه سد كلان به تصفيه خانه آب شرب مناقصه دو مرحله‌ای 288

نمایش مشروح آگهی

بازدید:288

101/20032 استقرار يك واحد آزمايشگاهي به منظور كنترل عمليات خاكي و بتني جهت قطعه اول (ادامه راه دسترسي و خط انتقال و 3 واحد تلمبه خانه ) طرح آبرساني شهر همدان از سد تالوار مناقصه دو مرحله‌ای 341

نمایش مشروح آگهی

بازدید:341

101/19746 انتخاب مشاور عمليات پرتو نگاري و تفسير فيلم هاي راديو گرافي به منظور كنترل جوش در پروژه آبرساني همدان از سد تالوار (لوله و اتصالات فولادي به اقطار 1600 - 1400 و 1000 ميليمتر) مناقصه دو مرحله‌ای 331

نمایش مشروح آگهی

بازدید:331

6/89- الف تكميل عمليات اجرايي سد مخزني سرابي و تاسيسات جنبي مناقصه دو مرحله‌ای 317

نمایش مشروح آگهی

بازدید:317

101/15010 عمليات احداث ساختمان بهره برداري سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 326

نمایش مشروح آگهی

بازدید:326

101/15341 تجديد انتخاب مشاور تشكيل گروههاي گشت و بازرسي حفاظت منابع آب استان همدان مربوط به حوزه كبودراهنگ - گل تپه - زرين آباد- قروه دهگلان- اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 377

نمایش مشروح آگهی

بازدید:377

5/89-الف تجديد مناقصه خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر همدان به نيروگاه شهيد مفتح مناقصه دو مرحله‌ای 344

نمایش مشروح آگهی

بازدید:344

101/14352 مطالعه مرحله اول طراحي روشهاي نوين آبياري در دشتهاي فامنين,قهاوند,رزن مزایده یك مرحله‌ای 334

نمایش مشروح آگهی

بازدید:334

4/89- الف اجراي قطعه اول طرح آبرساني از سد كلان به شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 323

نمایش مشروح آگهی

بازدید:323

9345/101 ساخت تابلو كنتور هوشمند آب و برق مزایده یك مرحله‌ای 327

نمایش مشروح آگهی

بازدید:327

3/89-الف مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي خط انتقال و نيرو رساني به ايستگاه پمپاژ شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 324

نمایش مشروح آگهی

بازدید:324

2/89-الف فراخوان عمومي عمليات انتقال پساب تصفيه خانه همدان به نيروگاه شهيد مفتح مناقصه دو مرحله‌ای 304

نمایش مشروح آگهی

بازدید:304

1/89- الف تجديد مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 310

نمایش مشروح آگهی

بازدید:310

101/5125 كانال انتقال آب شبكه آبياري و زهكشي امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 299

نمایش مشروح آگهی

بازدید:299

101/25491 مناقصه محدود عمليات احداث كانال آبرساني فاز 3 بيان تكه شهرستان نهاوند مزایده یك مرحله‌ای 308

نمایش مشروح آگهی

بازدید:308

101/121 مناقصه محدود مطالعات ساماندهي شبكه امامزاده ناصر تويسركان مزایده یك مرحله‌ای 284

نمایش مشروح آگهی

بازدید:284

101/25326 مناقصه محدود خريد مصالح پوشش خارجي بخشي از لوله هاي فولادي طرح آبرساني شهر همدان از سد تالوار(13 كيلومتر) مزایده یك مرحله‌ای 319

نمایش مشروح آگهی

بازدید:319

2/88 -الف تمديد مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه احداث سد مخزني گرين نهاوند مناقصه دو مرحله‌ای 324

نمایش مشروح آگهی

بازدید:324

101/21214 مناقصه محدود عمليات اجرايي طرح تثبيت و بهسازي ايستگاه هيدرومتري كوشك آباد مزایده یك مرحله‌ای 385

نمایش مشروح آگهی

بازدید:385

« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: