یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
7/90 الف كاليبراسيون و ايجاد قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای 590

نمایش مشروح آگهی

بازدید:590

8/90 مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 428

نمایش مشروح آگهی

بازدید:428

3/90 فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان شركت آب منطقه اي همدان مناقصه یك مرحله‌ای 502

نمایش مشروح آگهی

بازدید:502

6 رپرگذاري رودخانه شور كبودراهنگ مناقصه دو مرحله‌ای 425

نمایش مشروح آگهی

بازدید:425

12 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي جنوب استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 417

نمایش مشروح آگهی

بازدید:417

11 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي شمال استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 399

نمایش مشروح آگهی

بازدید:399

5/90-الف مناقصه يك مرحله اي احداث شبكه آبياري و زهكشي كلان ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 439

نمایش مشروح آگهی

بازدید:439

4/90 احداث شبكه آبياري و زهكشي سد نعمت آباد اسدآباد مناقصه دو مرحله‌ای 494

نمایش مشروح آگهی

بازدید:494

101/11169 استعلام ايجاد تشكل آب بران صنفي دشت اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 403

نمایش مشروح آگهی

بازدید:403

3/90-الف اجراي عمليات خط انتقال آب شرب شهر تويسركان از سد سرابي مناقصه دو مرحله‌ای 402

نمایش مشروح آگهی

بازدید:402

101/10866 مطالعات سراسري تعيين حدو بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي و همليات نقشه برداري رودخانه هاي ملاير و سيد شهاب تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 433

نمایش مشروح آگهی

بازدید:433

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 377

نمایش مشروح آگهی

بازدید:377

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 387

نمایش مشروح آگهی

بازدید:387

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 359

نمایش مشروح آگهی

بازدید:359

1/90-م خدمات مهندسي مرحله سوم تصفيه خانه آب شرب پروژه آبرساني از سد كلان به شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 370

نمایش مشروح آگهی

بازدید:370

101/7501 مطالعات شناسايي- پايش-و تعيين حريم كيفي منابع آب دشت اسد آباد 368

نمایش مشروح آگهی

بازدید:368

101/7500 مطالعات تعادل بخشي بيلان آب زيرزميني دشت ممنوعه تويسركان و تهيه مدل پشتيباني و تصميم گيري آن 408

نمایش مشروح آگهی

بازدید:408

2/90-الف تامين نيروي خدماتي و پشتيباني مناقصه دو مرحله‌ای 406

نمایش مشروح آگهی

بازدید:406

1/90- الف تهيه - ساخت- حمل- نصب و راه اندازي و اجراي ساختمانهاي جنبي و فرايندي و محوطه سازي تصفيه خانه آب شرب شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 386

نمایش مشروح آگهی

بازدید:386

299 مطالعات بررسي و شناخت پتانسيل آبدهي اسدآباد و انجام آزمايش 3 حلقه گمانه 398

نمایش مشروح آگهی

بازدید:398

« 1 ... 3 4 5 6 7 » صفحه: