دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
f7-1q-01 تامین 8400 متر لوله چدن داکتیل 500 م.م شیر آلات و اتصالات مورد نیاز خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:504

احداث ساختمان بهره برداری رزن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/08 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/26

بازدید:445

1/91 آگهي مزايده عمومي اجاره ماشين آلات مناقصه یك مرحله‌ای 570

نمایش مشروح آگهی

بازدید:570

91-1 تجديد مناقصه احداث شبكه آبياري و زهكشي سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 564

نمایش مشروح آگهی

بازدید:564

1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 479

نمایش مشروح آگهی

بازدید:479

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 507

نمایش مشروح آگهی

بازدید:507

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 470

نمایش مشروح آگهی

بازدید:470

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 459

نمایش مشروح آگهی

بازدید:459

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 471

نمایش مشروح آگهی

بازدید:471

7/90 الف كاليبراسيون و ايجاد قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای 549

نمایش مشروح آگهی

بازدید:549

8/90 مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 403

نمایش مشروح آگهی

بازدید:403

3/90 فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان شركت آب منطقه اي همدان مناقصه یك مرحله‌ای 473

نمایش مشروح آگهی

بازدید:473

6 رپرگذاري رودخانه شور كبودراهنگ مناقصه دو مرحله‌ای 390

نمایش مشروح آگهی

بازدید:390

12 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي جنوب استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 389

نمایش مشروح آگهی

بازدید:389

11 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي شمال استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

بازدید:376

5/90-الف مناقصه يك مرحله اي احداث شبكه آبياري و زهكشي كلان ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 403

نمایش مشروح آگهی

بازدید:403

4/90 احداث شبكه آبياري و زهكشي سد نعمت آباد اسدآباد مناقصه دو مرحله‌ای 445

نمایش مشروح آگهی

بازدید:445

101/11169 استعلام ايجاد تشكل آب بران صنفي دشت اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 371

نمایش مشروح آگهی

بازدید:371

3/90-الف اجراي عمليات خط انتقال آب شرب شهر تويسركان از سد سرابي مناقصه دو مرحله‌ای 374

نمایش مشروح آگهی

بازدید:374

101/10866 مطالعات سراسري تعيين حدو بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي و همليات نقشه برداري رودخانه هاي ملاير و سيد شهاب تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 400

نمایش مشروح آگهی

بازدید:400

« 1 2 3 4 5 ... 6 7 » صفحه: