شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات گشت وبازرسی و حفاظت ازمنابع آب استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:517

عملیات دیوارکشی ساختمان بهره برداری سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 506

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/04

بازدید:506

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 678

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:678

اجرای قطعه اول کانال انتقال آب نهر وهمان نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای قرارادها 613

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:613

قطعه اول شبکه آبیاری باغات حق آبه برسد سرابی تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 492

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:492

احداث ساختمان منابع آب کبودر آهنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:471

f7-1q-01 تامین 8400 متر لوله چدن داکتیل 500 م.م شیر آلات و اتصالات مورد نیاز خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 515

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:515

احداث ساختمان بهره برداری رزن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/08 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/26

بازدید:456

1/91 آگهي مزايده عمومي اجاره ماشين آلات مناقصه یك مرحله‌ای 580

نمایش مشروح آگهی

بازدید:580

91-1 تجديد مناقصه احداث شبكه آبياري و زهكشي سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 575

نمایش مشروح آگهی

بازدید:575

1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 485

نمایش مشروح آگهی

بازدید:485

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 517

نمایش مشروح آگهی

بازدید:517

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 476

نمایش مشروح آگهی

بازدید:476

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 467

نمایش مشروح آگهی

بازدید:467

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 480

نمایش مشروح آگهی

بازدید:480

7/90 الف كاليبراسيون و ايجاد قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای 567

نمایش مشروح آگهی

بازدید:567

8/90 مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 415

نمایش مشروح آگهی

بازدید:415

3/90 فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان شركت آب منطقه اي همدان مناقصه یك مرحله‌ای 484

نمایش مشروح آگهی

بازدید:484

6 رپرگذاري رودخانه شور كبودراهنگ مناقصه دو مرحله‌ای 402

نمایش مشروح آگهی

بازدید:402

12 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي جنوب استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 400

نمایش مشروح آگهی

بازدید:400

« 1 2 3 4 5 ... 6 7 » صفحه: