دوشنبه, 4 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
8/90 مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 362

نمایش مشروح آگهی

بازدید:362

3/90 فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان شركت آب منطقه اي همدان مناقصه یك مرحله‌ای 438

نمایش مشروح آگهی

بازدید:438

6 رپرگذاري رودخانه شور كبودراهنگ مناقصه دو مرحله‌ای 353

نمایش مشروح آگهی

بازدید:353

12 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي جنوب استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 349

نمایش مشروح آگهی

بازدید:349

11 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي شمال استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 338

نمایش مشروح آگهی

بازدید:338

5/90-الف مناقصه يك مرحله اي احداث شبكه آبياري و زهكشي كلان ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 366

نمایش مشروح آگهی

بازدید:366

4/90 احداث شبكه آبياري و زهكشي سد نعمت آباد اسدآباد مناقصه دو مرحله‌ای 386

نمایش مشروح آگهی

بازدید:386

101/11169 استعلام ايجاد تشكل آب بران صنفي دشت اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 329

نمایش مشروح آگهی

بازدید:329

3/90-الف اجراي عمليات خط انتقال آب شرب شهر تويسركان از سد سرابي مناقصه دو مرحله‌ای 338

نمایش مشروح آگهی

بازدید:338

101/10866 مطالعات سراسري تعيين حدو بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي و همليات نقشه برداري رودخانه هاي ملاير و سيد شهاب تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 362

نمایش مشروح آگهی

بازدید:362

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 314

نمایش مشروح آگهی

بازدید:314

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 319

نمایش مشروح آگهی

بازدید:319

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 294

نمایش مشروح آگهی

بازدید:294

1/90-م خدمات مهندسي مرحله سوم تصفيه خانه آب شرب پروژه آبرساني از سد كلان به شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 308

نمایش مشروح آگهی

بازدید:308

101/7501 مطالعات شناسايي- پايش-و تعيين حريم كيفي منابع آب دشت اسد آباد 298

نمایش مشروح آگهی

بازدید:298

101/7500 مطالعات تعادل بخشي بيلان آب زيرزميني دشت ممنوعه تويسركان و تهيه مدل پشتيباني و تصميم گيري آن 334

نمایش مشروح آگهی

بازدید:334

2/90-الف تامين نيروي خدماتي و پشتيباني مناقصه دو مرحله‌ای 339

نمایش مشروح آگهی

بازدید:339

1/90- الف تهيه - ساخت- حمل- نصب و راه اندازي و اجراي ساختمانهاي جنبي و فرايندي و محوطه سازي تصفيه خانه آب شرب شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 324

نمایش مشروح آگهی

بازدید:324

299 مطالعات بررسي و شناخت پتانسيل آبدهي اسدآباد و انجام آزمايش 3 حلقه گمانه 306

نمایش مشروح آگهی

بازدید:306

1/90- خ خريد-بارگيري و حمل شير آلات و اتصالات مربوط به خط انتقال آب شرب شهر ملاير از سد كلان مناقصه دو مرحله‌ای 354

نمایش مشروح آگهی

بازدید:354

« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: