یکشنبه, 29 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
94/3-خ مناقصه خرید تجهیزات و لوازم کامپیوتری شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای امور قرارداد ها 1394/12/01 493

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/12

بازدید:493

ز1/94 تجدید مزایده عمومی اقلام مازاد و ضایعات شرکت آب منطقه ای همدان مزایده یك مرحله‌ای امور قراردادها 540

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/27

بازدید:540

دعوتنامه ارزیابی کیفی و انتخاب مشاوران جهت مطالعات سراسری تعیین حد و بستر و حریم رود خانه ها و.. ارزیابی امور قراردادها 621

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/04

بازدید:621

ادامه عملیات تکمیل سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 582

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:582

تهیه حمل و باراندازی اتصالات مورد نیازطرح آبرسانی به شهر همدان ازسدتالوار مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:497

انجام عملیات گشت وبازرسی و حفاظت ازمنابع آب استان همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 531

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:531

عملیات دیوارکشی ساختمان بهره برداری سدکلان ملایر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/04

بازدید:522

مناقصه تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای همدان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 701

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/12

بازدید:701

اجرای قطعه اول کانال انتقال آب نهر وهمان نهاوند مناقصه یك مرحله‌ای قرارادها 635

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:635

قطعه اول شبکه آبیاری باغات حق آبه برسد سرابی تویسرکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/27

بازدید:517

احداث ساختمان منابع آب کبودر آهنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:487

f7-1q-01 تامین 8400 متر لوله چدن داکتیل 500 م.م شیر آلات و اتصالات مورد نیاز خط انتقال آب شرب شهر تویسرکان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/20

بازدید:532

احداث ساختمان بهره برداری رزن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/08 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/26

بازدید:474

1/91 آگهي مزايده عمومي اجاره ماشين آلات مناقصه یك مرحله‌ای 602

نمایش مشروح آگهی

بازدید:602

91-1 تجديد مناقصه احداث شبكه آبياري و زهكشي سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 595

نمایش مشروح آگهی

بازدید:595

1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 506

نمایش مشروح آگهی

بازدید:506

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 536

نمایش مشروح آگهی

بازدید:536

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 492

نمایش مشروح آگهی

بازدید:492

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 486

نمایش مشروح آگهی

بازدید:486

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 502

نمایش مشروح آگهی

بازدید:502

« 1 2 3 4 5 ... 6 7 » صفحه: