شنبه, 28 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث ساختمان بهره برداری رزن مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/08 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/26

بازدید:437

1/91 آگهي مزايده عمومي اجاره ماشين آلات مناقصه یك مرحله‌ای 558

نمایش مشروح آگهی

بازدید:558

91-1 تجديد مناقصه احداث شبكه آبياري و زهكشي سد كلان ملاير مزایده یك مرحله‌ای 558

نمایش مشروح آگهی

بازدید:558

1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 469

نمایش مشروح آگهی

بازدید:469

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 495

نمایش مشروح آگهی

بازدید:495

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 461

نمایش مشروح آگهی

بازدید:461

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 452

نمایش مشروح آگهی

بازدید:452

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 460

نمایش مشروح آگهی

بازدید:460

7/90 الف كاليبراسيون و ايجاد قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای 534

نمایش مشروح آگهی

بازدید:534

8/90 مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 398

نمایش مشروح آگهی

بازدید:398

3/90 فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان شركت آب منطقه اي همدان مناقصه یك مرحله‌ای 468

نمایش مشروح آگهی

بازدید:468

6 رپرگذاري رودخانه شور كبودراهنگ مناقصه دو مرحله‌ای 384

نمایش مشروح آگهی

بازدید:384

12 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي جنوب استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 382

نمایش مشروح آگهی

بازدید:382

11 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي شمال استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 367

نمایش مشروح آگهی

بازدید:367

5/90-الف مناقصه يك مرحله اي احداث شبكه آبياري و زهكشي كلان ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 397

نمایش مشروح آگهی

بازدید:397

4/90 احداث شبكه آبياري و زهكشي سد نعمت آباد اسدآباد مناقصه دو مرحله‌ای 432

نمایش مشروح آگهی

بازدید:432

101/11169 استعلام ايجاد تشكل آب بران صنفي دشت اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 364

نمایش مشروح آگهی

بازدید:364

3/90-الف اجراي عمليات خط انتقال آب شرب شهر تويسركان از سد سرابي مناقصه دو مرحله‌ای 368

نمایش مشروح آگهی

بازدید:368

101/10866 مطالعات سراسري تعيين حدو بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي و همليات نقشه برداري رودخانه هاي ملاير و سيد شهاب تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 396

نمایش مشروح آگهی

بازدید:396

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 347

نمایش مشروح آگهی

بازدید:347

« 1 2 3 4 5 ... 6 7 » صفحه: