سه‌شنبه, 23 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1/90-خ خرید اتصالات قطعات اول-دوم و سوم طرح آبرسانی شهر همدان از سد تالوارفرم صورتجلسه لغو مناقصه مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 455

نمایش مشروح آگهی

بازدید:455

101/21282 مطالعات كمي و كيفي منابع آب محدوده مطالعاتي دشت ملاير 469

نمایش مشروح آگهی

بازدید:469

9/90 تجديد مناقصه خط انتقال آب تويسركان از سد سرابي مزایده یك مرحله‌ای 447

نمایش مشروح آگهی

بازدید:447

101/19937 مطالعات بازنگري مرحله اول و انجا مرحله دوم شبكه ابياري و زهكشي سد گرين نهاوند 433

نمایش مشروح آگهی

بازدید:433

10/90 تجديد مناقصه مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 441

نمایش مشروح آگهی

بازدید:441

7/90 الف كاليبراسيون و ايجاد قابليت قرائت از راه دور كنتورهاي هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای 504

نمایش مشروح آگهی

بازدید:504

8/90 مرمت و بازسازي بند شهن آباد تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 378

نمایش مشروح آگهی

بازدید:378

3/90 فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان شركت آب منطقه اي همدان مناقصه یك مرحله‌ای 448

نمایش مشروح آگهی

بازدید:448

6 رپرگذاري رودخانه شور كبودراهنگ مناقصه دو مرحله‌ای 366

نمایش مشروح آگهی

بازدید:366

12 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي جنوب استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 363

نمایش مشروح آگهی

بازدید:363

11 تشكيل گروههاي گشت و بازرسي شمال استان همدان مزایده یك مرحله‌ای 352

نمایش مشروح آگهی

بازدید:352

5/90-الف مناقصه يك مرحله اي احداث شبكه آبياري و زهكشي كلان ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 382

نمایش مشروح آگهی

بازدید:382

4/90 احداث شبكه آبياري و زهكشي سد نعمت آباد اسدآباد مناقصه دو مرحله‌ای 399

نمایش مشروح آگهی

بازدید:399

101/11169 استعلام ايجاد تشكل آب بران صنفي دشت اسد آباد مزایده یك مرحله‌ای 341

نمایش مشروح آگهی

بازدید:341

3/90-الف اجراي عمليات خط انتقال آب شرب شهر تويسركان از سد سرابي مناقصه دو مرحله‌ای 350

نمایش مشروح آگهی

بازدید:350

101/10866 مطالعات سراسري تعيين حدو بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي و همليات نقشه برداري رودخانه هاي ملاير و سيد شهاب تويسركان مناقصه دو مرحله‌ای 376

نمایش مشروح آگهی

بازدید:376

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 331

نمایش مشروح آگهی

بازدید:331

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 333

نمایش مشروح آگهی

بازدید:333

F7-5D-01 تهيه -حمل و نصب تجهيزات و اندازه گيري پارامترهاي رفتاري ابزار دقيق سد مخزني شنجور مزایده یك مرحله‌ای 309

نمایش مشروح آگهی

بازدید:309

1/90-م خدمات مهندسي مرحله سوم تصفيه خانه آب شرب پروژه آبرساني از سد كلان به شهر ملاير مناقصه دو مرحله‌ای 322

نمایش مشروح آگهی

بازدید:322

« 1 2 3 4 5 6 » صفحه: